CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Podlahové kúrenie - cena

Podlahové kúrenie - cena

Cena podlahového kúrenia sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú typ podlahového kúrenia (elektrické alebo teplovodné), veľkosť priestoru, ktorý chcete vykúriť, a zložitosť inštalácie. Tu je prehľad základných nákladov:
 

Elektrické podlahové kúrenie

 
Materiály a zariadenia: Cena za elektrické podlahové kúrenie sa pohybuje približne od 20 do 50 EUR za meter štvorcový. Tento typ kúrenia zahŕňa vykurovacie rohože alebo káble.
Inštalácia: Náklady na inštaláciu sa môžu líšiť, ale priemerná cena je okolo 10 až 20 EUR za meter štvorcový. Elektrické podlahové kúrenie je zvyčajne jednoduchšie a rýchlejšie na inštaláciu v porovnaní s teplovodným systémom.

 
Teplovodné podlahové kúrenie

 
Materiály a zariadenia: Cena za teplovodné podlahové kúrenie sa pohybuje približne od 30 do 70 EUR za meter štvorcový. Tento systém zahŕňa rúrky, rozdeľovače a ďalšie komponenty.
Inštalácia: Náklady na inštaláciu sú zvyčajne vyššie, pohybujú sa okolo 20 až 40 EUR za meter štvorcový. Inštalácia teplovodného podlahového kúrenia je zložitejšia a časovo náročnejšia.

 
Ďalšie náklady

 
Izolačné materiály: Izolácia podlahy je dôležitá pre efektivitu kúrenia a môže pridať ďalšie náklady približne 5 až 15 EUR za meter štvorcový.
Termostaty a riadiace jednotky: Cena za termostaty a riadiace systémy sa pohybuje od 50 do 200 EUR za kus, v závislosti od typu a funkcií.
Príprava podkladu: Ak je potrebné pripraviť alebo vyrovnať podklad, môžu sa náklady zvýšiť o ďalších 10 až 20 EUR za meter štvorcový.

 
Celkové náklady

 
Pre priemerný dom o veľkosti 100 m² môžu celkové náklady na inštaláciu podlahového kúrenia vyzerať nasledovne:
Elektrické podlahové kúrenie: 3000 až 7000 EUR
Teplovodné podlahové kúrenie: 5000 až 11 000 EUR
 
Je dôležité zohľadniť aj prevádzkové náklady. Elektrické kúrenie môže byť drahšie na prevádzku v porovnaní s teplovodným systémom, ktorý môže byť napojený na energeticky efektívnejšie zdroje tepla, ako sú tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory.
 
Ozvite sa a poradíme vám, čo treba urobiť, aby ste získali najlepšiu cenu a kvalitu inštalácie.