CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Rozvody kúrenia

Rozvody ústredného kúrenia

Rozvody ústredného kúrenia sú dôležitou súčasťou každej kúrenia a ich správna funkcia zabezpečuje rovnomerné vykurovanie celej budovy. V prípade, že rozvody nie sú správne napojené alebo sú poškodené, môže dôjsť k výraznému zníženiu účinnosti kúrenia a zvýšeniu nákladov na energiu.
V prvom rade je dôležité vybrať si správne materiály na rozvody kúrenia. V súčasnosti sa na tento účel používajú najmä trubky z oceľovej, medi alebo plastovej rúry. Každý materiál má svoje výhody a nevýhody, a preto je potrebné zvážiť, ktorý z nich bude najvhodnejší pre konkrétny typ kúrenia.
 
Ďalšou dôležitou súčasťou je návrh a rozmiestnenie rozvodov kúrenia. Pri ich návrhu je potrebné zohľadniť počet miestností, ich rozlohu a orientáciu na svetové strany. Správny návrh zabezpečí rovnomerné rozloženie tepla a minimalizuje straty.
 
Pri inštalácii je potrebné dbať na kvalitu práce. Rozvody by mali byť spoľahlivo a tesne napojené, aby nedochádzalo k únikom tepla. Okrem toho je potrebné zabezpečiť správne napojenie na radiátory a kotol, ako aj na termostaty a regulátory teploty.
 
V prípade akýchkoľvek porúch alebo poškodení je potrebné čo najskôr zasiahnuť a opraviť ich. Ak sa totiž porucha neodstráni, môže sa vyvinúť do vážnejšieho problému, ktorý môže spôsobiť výrazné straty.
 
V závere je dôležité pravidelne kontrolovať stav rozvodov kúrenia a ich prípadne čistiť a údržbovať. Takýmto spôsobom sa predíde vzniku väčších problémov a zabezpečí sa bezproblémový chod kúrenia.