CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia vykurovania

Meranie a regulácia vykurovania sú kritické prvky v systéme kúrenia, ktoré zabezpečujú, aby bolo vykurovanie efektívne a ekonomické. V tomto článku sa pozrieme na rôzne spôsoby merania teploty a tlaku, ako aj na reguláciu kúrenia.
Meranie teploty:
 
Teplomer: Teplomer je základný nástroj pre meranie teploty v miestnosti alebo na radiátore. Teplomery sa vyskytujú v rôznych formách, vrátane digitálnych a analógových.
Termostat: Termostat je zariadenie, ktoré dokáže regulovať teplotu v miestnosti. Termostaty sú k dispozícii v rôznych variantoch, vrátane manuálnych a programovateľných. Programovateľné termostaty umožňujú nastavenie teploty pre rôzne časy a dni v týždni.
Infrateplomer: Infrateplomer umožňuje meranie teploty na diaľku pomocou infračerveného žiarenia. Tieto zariadenia sú obľúbené pri meraní teploty na ťažko prístupných miestach.
 
Meranie tlaku:

Manometre: Manometre sa používajú na meranie tlaku v rôznych častiach kúrenia, vrátane systému kúrenia, radiátorov a iných zariadení.
Barometre: Barometre sa používajú na meranie atmosférického tlaku. Tento tlak môže ovplyvniť funkciu kúrenia, a preto je dôležité monitorovať ho a prispôsobiť kúrenie podľa potreby.
 
Regulácia kúrenia:

Ventily: Ventily sú používané na reguláciu prietoku teplej vody do radiátorov alebo podlahového kúrenia. Ventily umožňujú nastavenie množstva teplej vody, ktoré preteká cez radiátor alebo podlahu, čím umožňujú reguláciu teploty v miestnosti.
Termostatické ventily: Termostatické ventily sú vybavené termostatom, ktorý umožňuje regulovať teplotu v miestnosti. Termostatické ventily sú obľúbené v domácnostiach, pretože umožňujú jednoduchú a účinnú reguláciu teploty.
Automatizované systémy: Automatizované systémy sú vybavené senzormi, ktoré merajú teplotu a tlak a následne regulujú prietok teplej vody.