CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Montáž kotlov

Montáž kotlov

Montáž kotlov je dôležitou súčasťou inštalácie kúrenia a využíva sa pri výmene alebo novom inštalovaní kotlov v domácnostiach a priemyselných podnikoch. V tomto článku sa pozrieme na rôzne typy kotlov, postup ich montáže a dôležité faktory, ktoré treba pri montáži zvážiť.
Typy kotlov:
 
Konvenčné kotle: Tieto kotly sú najbežnejším typom a vykurovanie v nich prebieha na základe spaľovania paliva. Konvenčné kotle sa často používajú v domácnostiach a menších priemyselných podnikoch.
Kondenzačné kotle: Kondenzačné kotle využívajú aj spaľovanie paliva, ale ich hlavnou výhodou je vysoká účinnosť a nízke emisie oxidov dusíka a oxidu uhličitého. Tieto kotle sú obľúbené v modernej výstavbe a priemysle.
Elektrické kotle: Tieto kotly sú najčastejšie používané v prípade, ak nie je k dispozícii plyn alebo olej. Ich výhodou je, že nie sú potrebné žiadne výfukové komíny, a teda ich inštalácia je jednoduchšia.