CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Montáž

Montáž vykurovacích telies a konvektorov

Montáž vykurovacích telies a konvektorov je kritickým krokom pri inštalácii systému kúrenia. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako správne namontovať tieto zariadenia.
Vyberte vhodné miesto pre montáž vykurovacích telies a konvektorov: Je dôležité zvoliť miesto, kde bude zariadenie umiestnené tak, aby bolo schopné rovnomerne vykurovať miestnosť. Miesto by malo byť dostatočne vzdialené od nábytku a zdrojov paliva.
Pripravte stenu na inštaláciu: Pred inštaláciou vykurovacích telies alebo konvektorov je potrebné pripraviť stenu. Vykurovacie telesá a konvektory sú často pripevnené k stene, preto je potrebné zabezpečiť, aby stena bola pevná a stabilná.
Vŕtanie otvorov: Vykurovacie telesá a konvektory sa často inštalujú pomocou skrutiek alebo kotiev. Preto je potrebné vŕtať otvory v stene v správnej výške a vzdialenosti od seba, aby bolo možné zariadenie bezpečne namontovať.
Namontujte zariadenie na stenu: Keď sú otvory v stene pripravené, môžete vykurovacie telesá a konvektory namontovať na stenu. Najprv by ste mali pripevniť kotvy alebo skrutky do otvorov, následne môžete uchytiť zariadenie.
Pripojte zariadenie k systému kúrenia: Keď je zariadenie upevnené na stene, je potrebné ho pripojiť k systému kúrenia. To zvyčajne zahŕňa pripojenie hadíc na vstupy a výstupy z vykurovacieho telesa alebo konvektoru. Je dôležité zabezpečiť, aby boli hadice správne pritiahnuté, aby nedochádzalo k únikom vody.
Otestujte zariadenie: Keď je zariadenie pripojené k systému kúrenia, je dôležité otestovať ho, aby ste sa uistili, že funguje správne. Skontrolujte, či je voda dostatočne teplá a či sa zariadenie rovnomerne vykuruje.