CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true

Dokumentácia

Zhotovenie projektovej dokumentácie

Pri zhotovovaní projektovej dokumentácie pre vykurovanie je dôležité zabezpečiť, aby bola dokumentácia v súlade s platnými normami a predpismi. Projekčná dokumentácia pre vykurovanie zahrňuje technické a grafické výkresy, výpočty, popisy a iné informácie, ktoré sú potrebné pre inštaláciu a prevádzku systému vykurovania. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je potrebné zahrnúť do projektovej dokumentácie pre vykurovanie.
Identifikácia klienta a adresy - Projektovej dokumentácie pre vykurovanie by mala obsahovať informácie o klientovi, jeho kontaktných údajoch a adrese nehnuteľnosti, na ktorej sa vykurovanie inštaluje.
Technické a grafické výkresy - Projektovej dokumentácie by mali byť súčasťou aj technické a grafické výkresy. Tieto výkresy by mali obsahovať plány inštalácie a rozmery jednotlivých komponentov vykurovacieho systému. Okrem toho by mali obsahovať aj výkresy potrubia, radiátorov a iných súčastí systému.
Výpočty - Projektovej dokumentácie by mali byť súčasťou aj výpočty. Tieto výpočty by mali obsahovať výpočty tepelných strát a tepelných ziskov, ktoré sú potrebné na určenie správneho výkonu systému vykurovania. Výpočty by mali tiež obsahovať informácie o potrebnom priemeru potrubia a iných technických detailoch.
Popisy - Projektovej dokumentácie by mali byť súčasťou aj popisy, ktoré vysvetľujú rôzne prvky systému vykurovania. Popisy by mali obsahovať informácie o funkciách jednotlivých komponentov a o tom, ako sa jednotlivé súčasti integrujú do celkového systému.
Iné informácie - Projektovej dokumentácie by mali byť súčasťou aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre inštaláciu a prevádzku systému vykurovania. To môžu byť napríklad informácie o potrebných materiáloch, náradí a vybavení, informácie o požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri inštalácii a prevádzke systému a podobne.