CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
true
Tlakové skúšky

Tlakové skúšky

Tlakové skúšky sú nevyhnutnou súčasťou procesu kontroly kvality pri inštalácii rôznych systémov, vrátane kúrenia, vodoinštalácie a iných inžinierskych aplikácií. V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú tlakové skúšky, kedy sú potrebné a ako sa vykonávajú.
 

Čo sú tlakové skúšky?

Tlaková skúška je proces testovania pevnosti a tesnosti systému, ktorý vyžaduje použitie tekutiny alebo plynu pod tlakom. Tento test umožňuje identifikovať možné úniky a poruchy v systéme a zabezpečiť, aby bol systém dostatočne pevný na prevádzku.
 

Kedy sú potrebné tlakové skúšky?

Tlakové skúšky sú nevyhnutné pre rôzne systémy, ako sú napríklad kúrenie, vodoinštalácia, ale aj napríklad pre potrubia v chemických závodoch a podobne. Tieto testy sa často vyžadujú pred spustením systému do prevádzky alebo po oprave a údržbe.
 

Ako sa vykonávajú tlakové skúšky?

Tlakové skúšky sa môžu vykonávať pomocou rôznych typov zariadení a technológií. Základný proces však pozostáva z nasledujúcich krokov:
 
  1. Príprava systému: Pred skúškou sa musí systém dôkladne vyčistiť a pripraviť. Všetky zariadenia, ako sú napríklad ventily a čerpadlá, musia byť skontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú v správnom stave.
  2. Plnenie systému: Systém sa naplní vodou alebo vzduchom pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré umožňuje kontrolovať tlak.
  3. Zvýšenie tlaku: Tlak v systéme sa postupne zvyšuje a udržuje sa na stanovenej úrovni, ktorá zvyčajne zodpovedá pracovnému tlaku. V prípade kúrenia môže byť tlak v rozmedzí od 1,5 do 2,5 bary.
  4. Kontrola tlaku: Po dosiahnutí stanovenej úrovne sa tlak kontinuálne monitoruje pomocou manometra alebo iných prístrojov na meranie tlaku.
  5. Udržanie tlaku: Tlak v systéme sa udržuje na stanovenej úrovni po dobu niekoľkých hodín